...
دی, ۱۳۹۹ بدون نظر اخبار و اطلاع رسانی

*بسم الله الرحمن الرحیم*

*دار القرآن اندیشه صفا از بین دانش آموزان علاقه مند و مستعد، تعداد محدودی قرآن آموز می پذیرد.*

🌸 *آموزش تخصصی حفظ ، قرائت ، مفاهیم و معارف قرآن کریم* 🌸
🔹با مربیان مجرب و متعهد🔹
🔹ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی🔹
🔹 *شروع کلاسها از ششم دی ماه* 🔹
🔹 *شروع ثبت نام ترم دوم* 🔹

لازم به ذکر است ابتدا قرآن آموز *تعیین سطح شده* و با توجه به نتیجه ی تعیین سطح ، در دوره انتخابی ثبت نام می شود.

💢 *دوره های آموزشی:*

🔸 *دوره ی روخوانی (پایه ۵ و ۶)*
🔘 *منبع آموزشی:* کتاب آموزش روخوانی نوجوانان ، تألیف استاد علی قاسمی.
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 به همراه پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای زوج، از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۸ نفر
🔘 *استاد:* آقای نقدی
🔘 *هزینه ی دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی روخوانی (پایه ۲ و ۳ و ۴)*
🔘 *منبع آموزشی:* کتاب آموزش روخوانی نونهالان
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 به همراه پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای زوج، از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
🔘 ظرفیت کلاس ۸ نفر
🔘 *استاد:* آقای نقدی
🔘 *هزینه ی دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی روخوانی (پایه ۵ و ۶)*
🔘 *منبع آموزشی:* کتاب آموزش روخوانی نوجوانان، تألیف استاد علی قاسمی
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 همراه با پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای فرد، از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۸ نفر
🔘 *استاد:* آقای نقدی
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی روخوانی (پایه ۲ و ۳ و ۴)*
🔘 *منبع آموزشی:* کتاب آموزش روخوانی نونهالان
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 همراه با پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای فرد، از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۸ نفر
🔘 *استاد:* آقای نقدی
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی روان خوانی (پایه ۵ و ۶)*
🔘 *منبع آموزشی:* قرآن کریم (جزء ۳۰ و ۲۹)
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 همراه با پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره ی روخوانی
🔘مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای زوج، از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای نقدی
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی روان خوانی (پایه ۲ و ۳ و ۴)*
🔘 *منبع آموزشی:* قرآن کریم (جزء ۳۰ و ۲۹)
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 همراه با پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره ی روخوانی
🔘مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای زوج، از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای شمس
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی روان خوانی (پایه ۲ و ۳ و ۴)*
🔘 *منبع آموزشی:* قرآن کریم (جزء ۳۰ و ۲۹)
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 همراه با پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره ی روخوانی
🔘مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای زوج، از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای شمس
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی روان خوانی (پایه ۲ و ۳ و ۴)*
🔘 *منبع آموزشی:* قرآن کریم (جزء ۳۰ و ۲۹)
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 همراه با پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره ی روخوانی
🔘مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای فرد، از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای عشقی
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی روان خوانی (پایه ۵ و ۶)*
🔘 *منبع آموزشی:* قرآن کریم (جزء ۳۰ و ۲۹)
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 همراه با پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره ی روخوانی
🔘مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای فرد، از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای عشقی
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی تجوید مقدماتی (دوره دوم)*
🔘 *منبع آموزشی:* کتاب تجوید در مدرسه جلد ۱ و ۲، تألیف استاد سید محمد مهدی طباطبایی
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره ی روانخوانی (برای پایه ۴ و ۵ و ۶) و دوره ی حفظ جزء ۳۰ (برای پایه ۲ و ۳)
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 به همراه پشتیبانی تلفنی ماهیانه
🔘 مدت دوره ۳ ماه(۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای زوج، از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۸ نفر
🔘 *استاد:* آقای نقدی
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی صوت و لحن مقدماتی (تمامی پایه ها)*
🔘 *منبع آموزشی:* قرآن کریم ، با ترجمه به خط عثمان طه
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره ی تجوید مقدماتی
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 به همراه پشتیبانی تلفنی ماهیانه
🔘 مدت دوره ۳ ماه ، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه (دو جلسه صوت و لحن، یک جلسه تجوید)
🔘 روزهای زوج، از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۱۵
🔘 *استاد:* آقای قاری
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *حفظ جزء ۳۰ و سوره های منتخب (تمامی پایه ها)*
🔘 *منبع آموزشی:* قرآن کریم، ۱۵ سطری، بدون ترجمه به خط عثمان طه
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره روانخوانی
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 همراه با پشتیبان تلفنی ماهیانه
🔘 مدت دوره ۳ ماه (۳۶ جلسه)، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای فرد، از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای عشقی
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *حفظ ترتیبی ۱ (تمامی پایه ها)*
🔘 *منبع:* قرآن کریم ، ۱۵ سطری ، بدون ترجمه به خط عثمان طه
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره حفظ جزء ۳۰
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 *مدت دوره:* سه جلسه در هفته، ۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای زوج، از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای شمس
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *حفظ ترتیبی ۲ (تمامی پایه ها)*
🔘 *منبع:* قرآن کریم ، ۱۵ سطری ، بدون ترجمه به خط عثمان طه
🔘 *پیش نیاز:* تٵیید تعیین سطح دوره حفظ جزء ۳۰
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 *مدت دوره:* سه جلسه در هفته، ۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای فرد، از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای شمس
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی فهم قرآن*
🔘 *منبع آموزشی:* کتاب فهم قرآن برای همه جلد ۱ و ۲ و ۳، تألیف آقای سید محمد مهدی طباطبایی
🔘 *پیش نیاز:* ندارد.
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 *مدت دوره:* سه ماه، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای زوج، از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۱۰ نفر
🔘 *استاد:* آقای شمس
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی معارف قرآن*
🔘 *محتوای آموزشی:* اصول و فروع دین در قرآن؛ کلاس اعتقادی (کلیات)
🔘 *پیش نیاز:* ندارد.
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 *مدت دوره:* سه ماه، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای فرد، از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای شمس
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی اندیشه های وحی*
🔘 *محتوای آموزشی:* آیات موضوعی توحید تا معاد؛ به همراه استدلال و مباحثه در کلاس
🔘 *پیش نیاز:* ندارد.
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 *مدت دوره:* سه ماه، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای فرد، از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۶ نفر
🔘 *استاد:* آقای شمس
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *دوره ی قصه های زندگی*
🔘 *منبع آموزشی:* کتاب ۱۰ جلدی قصه های پیامبران برای نوجوانان
🔘 *پیش نیاز:* ندارد.
🔘 کلاس آنلاین اسکای روم (گروهی)
🔘 *مدت دوره:* سه ماه، سه جلسه در هفته،۱۲ جلسه در ماه
🔘 روزهای فرد، از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۱۵
🔘 ظرفیت کلاس ۱۰ نفر
🔘 *استاد:* آقای شمس
🔘 *هزینه دوره:* ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان

🔸 *نحوه ثبت نام*
ارسال نام و نام خانوادگی قرآن آموز و نام کلاس انتخابی به آیدی زیر: 👇👇👇

@darol_quran

☎️ *تلفن تماس*
02177527991

🔹 *ثبت نام حضوری*
🗓 همه روزه، صبح ها از ساعت ٩ الی ۱۲
❤️با تشکر فراوان❤️

*کانال قرآنی دبستان اندیشه صفا*
👇👇👇
💠 @quran_andishesafa 💠

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.