...

سرفصل های درس فارسی پایه دوم

کلمه پزی

رادیو مدرسه کارشناس ص ۶

درس ۱

شعر ص ۹ یار مهربان

واژه سازی درس دوم

نگاه کن و بگو درس دوم

نشانه واو

درس ۲ روانخوانی

چغندر پربرکت

پیشوند بی

نگاه کن بگو صفحه ۱۸ فارسی درس ۳

تعجب و ویرگول

خرس کوچولو فارسی درس ۳

بیاموز و بگو درس ۳نقطه و علامت سوال

چوپان درستکار

بیاموز و بگو جمعه ها

روخوانی نوشا و کوشا

روخوانی خوش اخلاقی

حکایت مورچه اشک ریزان

روخوانی دوستان ما

روخوانی درس ۸، از همه مهربان تر

روخوانی از حکایت همکاری

حکایت کی بود کی بود درس ۹

روخوانی درس ۹ زیارت

روخوانی درس ۱۰ هنرمند

درس ۱۲ یک کلاغ

درس ۱۲ فردوسی

درس ۱۴ پرچم