...

سرفصل های درس فارسی پایه دوم

کلمه پزی

رادیو مدرسه کارشناس ص 6

درس 1

شعر ص 9 یار مهربان

واژه سازی درس دوم

نگاه کن و بگو درس دوم

نشانه واو

درس 2 روانخوانی

چغندر پربرکت

پیشوند بی

نگاه کن بگو صفحه 18 فارسی درس 3

تعجب و ویرگول

خرس کوچولو فارسی درس 3

بیاموز و بگو درس 3نقطه و علامت سوال

چوپان درستکار

بیاموز و بگو جمعه ها

روخوانی نوشا و کوشا

روخوانی خوش اخلاقی

حکایت مورچه اشک ریزان

روخوانی دوستان ما

روخوانی درس 8، از همه مهربان تر

روخوانی از حکایت همکاری

حکایت کی بود کی بود درس 9

روخوانی درس 9 زیارت

روخوانی درس 10 هنرمند

درس 12 یک کلاغ

درس 12 فردوسی

درس 14 پرچم