...

سرفصل های درس فارسی پایه دوم

درس 1 نگاه کن و بگو

درس1

شعر یار مهربان

معرفی کتاب فارسی

درس 1 واژه سازی

وازه سازی درس دوم

نگاه کن و بگو

نشانه واو

درس 2 روانخوانی

چغندر پربرکت

پیشوند بی

نگاه کن بگو صفحه 18 فارسی درس 3

بیاموز و بگو درس 3نقطه و علامت سوال

خرس کوچولو فارسی درس 3

بیاموز و بگو درس 3 بخش دوم

نگاه کن و بگو درس 4

مدرسه خرگوش ها درس 4

چوپان درستکار

بیاموز و بگو جمعه ها

روخوانی نوشا و کوشا

روخوانی خوش اخلاقی

حکایت مورچه اشک ریزان

روخوانی دوستان ما

روخوانی درس 8، از همه مهربان تر

درس 8 روخوانی از حکایت همکاری

حکایت کی بود کی بود درس 9

روخوانی درس 9

مصاحبه با هنرمند درس 10

روخوانی درس 10 هنرمند

درس 12 یک کلاغ

درس 12 فردوسی

درس 14 پرچم