...

سرفصل های درس فارسی پایه دوم

درس ۱ نگاه کن و بگو

درس۱

شعر یار مهربان

معرفی کتاب فارسی

درس ۱ واژه سازی

وازه سازی درس دوم

نگاه کن و بگو

نشانه واو

درس ۲ روانخوانی

چغندر پربرکت

پیشوند بی

نگاه کن بگو صفحه ۱۸ فارسی درس ۳

بیاموز و بگو درس ۳نقطه و علامت سوال

خرس کوچولو فارسی درس ۳

بیاموز و بگو درس ۳ بخش دوم

نگاه کن و بگو درس ۴

مدرسه خرگوش ها درس ۴

چوپان درستکار

بیاموز و بگو جمعه ها

روخوانی نوشا و کوشا

روخوانی خوش اخلاقی

حکایت مورچه اشک ریزان

روخوانی دوستان ما

روخوانی درس ۸، از همه مهربان تر

درس ۸ روخوانی از حکایت همکاری

حکایت کی بود کی بود درس ۹

روخوانی درس ۹

مصاحبه با هنرمند درس ۱۰

روخوانی درس ۱۰ هنرمند

درس ۱۲ یک کلاغ

درس ۱۲ فردوسی

درس ۱۴ پرچم