معرفی کادر

IMG_5884

آقای رضوانیان / مدیریت مدرسه

IMG_5888

آقای ایرانیان / مدیریت آموزش دوره اول

IMG_6252

آقای ثابتی خواه / مدیریت آموزش دوره دوم

IMG_20200915_021236_059

آقای نورند / مشاوره و برنامه ریزی

IMG_0528

آقای خوشنیت / معاونت تربیتی​

IMG_6230

آقای غیاثوند / مربی پیش دبستانی​

IMG_6238

آقای حسینی / مربی پیش دبستانی​

IMG_6f247

آقای هاشمی / مربی پیش دبستانی​

IMG_1245

آقای حسونی / دبیر پایه اول / ایمان

IMG_6072

آقای نصراللهی / دبیر پایه اول / ادب​

IMG_6066

آقای جعفری / دبیر پایه اول / دانش

IMG_6078

آقای مباشری / دبیر پایه دوم / صداقت​

IMG_1231

آقای علیمردانی / دبیر پایه دوم / صمیمیت

IMG_6244

آقای درویش / دبیر پایه دوم / صبر​

IMG_1286

آقای رضایی / دبیر پایه سوم / نظم​

IMG_1287

آقای رمضانی / دبیر پایه سوم / تلاش

IMG_6093

آقای حسینی / دبیر پایه چهارم / سقاخانه

IMG_1247

آقای سنگی / دبیر پایه چهارم / پنجره فولاد

IMG_6106

آقای گودرزی / دبیر پایه پنجم / کعبه

IMG_6097

آقای محمدی / دبیر پایه پنجم / بقیع

IMG_6110

آقای محمدی / دبیر پایه ششم / بین الحرمین

IMG_6086

آقای حسونی / دبیر پایه ششم / علقمه

IMG_6170

آقای موسوی / دبیر خوشنویسی

IMG_6224

آقای ستوده / معاونت مهارتی